candle tips / Tips vid användning levande ljus

  FÖRSIKTIGHET
 • Håll alltid ett levande ljus under uppsikt samtidigt som det är utom räckhåll för barn och djur samt lättantändligt material.
 • Placera inte ljuset i drag då det kan ryka, inte heller intill en värmekälla eller direkt på känsliga ytor.
 • Skulle ljuset ryka släck lågan, låt svalna och trimma veken till ½ - 1 cm
 • Om öppningen på glasburken blir mörk och sotig, släck ljuset, låt svalna och torka av glaset, eventuellt trimma veken
 • Doftljus, oavsett material, med hög koncentration av doftoljor kan avge någon form av sot men detta kan minimeras med kort veke (1/2 – 1 cm) och dragfri placering
 • För bästa resultat bränn inte ljuset mer än 4 tim åt gången
 • Alla ljus är känsliga för temperaturer och ljus och bör för långvarig förvaring placeras mörkt, svalt och torrt
  CAUTION
 • Never leave burning candle unattended, always keep it away from children and pets
 • Place candle on a leveled, heat resistant surface away from flammable materials as well as draft since it causes uneven burning
 • Keep wick trimmed to ¼ of inch at all times to avoid build up and dark smoking
 • Don’t burn candles more than 4 hours at a time
 • Allow candle to cool before trimming wick and relighting
 • If wick moves off center use a butter knife to gently push it back to center while wax is still soft
 • All candles of any kind of material, especially highly scented ones will produce some smoke, but proper burning will help eliminate this
 • If jar gets dark around the edge gently wipe off glass before lightening
 • All candles are sensitive to temperature and light. For extensive storage place candles in a dark, dry, and cool place